Arun malikayan ang mga penalty, ang BogoWD miawhag sa tanan konsisyuner sa pag hatag ug contact number o cell phone number. Ang BogoWD mo text sa binulan nga balayrunon kauban sa skedyul sa DUE DATE ug DISCON DATE. Mahimu usab nga mubayad na sa binulan nga balayrunon sulod sa ikaduhang semana sa matag bulan. .