Malipayong namong ipahibalo nga naabot na ang amoang supply para sa disinfection o “bleach” para kini ipang-apud-apud sa atoang mga residential concessionaires agig pag-abag sa pagpanglimpyo sa atoang tagsatagsa ka panimalay ug alang usab sa pag-apud-apud ug Vitamins C para lamang sa mga rehistradong residential concessionaires nga mga Senior Citizens para sa pag-abag nga mapalig-on ang mga panglawas agig pagresponde sa COVID-19 krisis nga atoang nahiaguman karong panahona.
Kini amoang ipang-apud-apud sa mga mosunod nga mga adlaw sa inyong tagsatagsa ka panimalay.