WATER LEVEL UPDATES OF PS 3 & 4

Nag-sige na ug uwan pero ngano wala pa man me tarong nga agas?
Para matubag ang pangutana sa amoang mga pinalanggang concessionaires. Ania ang Water Level Update sa milagbay nga buwan sa August 25-31, 2020 ug September 24-30, 2020 sa atua nga mga Pumping Stations sa Barangay Dakit. Atuang makita sa Line Graph, gikan buwan sa August 25-31, 2020 ug September 24-30, 2020 gamay ra kaayo kini ug kausaban sa level sa tubig. Mutaas lang kini ug gamay ra kaayo ug mabalik ra sad kini ug ubos ang level sa tubig human sa kusog nga ulan. Nagpasabot kini nga ang ulan natu karon tuiga dili pa kini sakto nga muhatag ug insaktong supply sa tubig sa tanang Barangay sa atuang Dakbayan sa Bogo.
Mao ang BogoWD kanunay nga nagpahinumdom:
Ipadayon gihapon nato ang insaktong paggamit sa tubig ug pagpahibalo dayon sa distrito ug aduna kamo makit-an nga leaking.

Reminders & Tips