PUEDE KAMO MO”REQUEST” UG ‘VOLUNTARY DISCONNECTION” ARON MAHUNONG INYONG BINUWAN NGA BAYAD UG SA PANAHON NGA MAKABALIK NA ANG DISTRITO UG HATAG UG IGONG SUPPLY SA TUBIG, PUEDE NINYONG MAKAPATAUD UG BALIK UG WALA NA KINI RECONNECTION FEE SULOD SA USA KA BULAN SUKAD SA PAGPAHIBALO SA DISTRITO NGA NAA NAY IGONG SUPPLY SA TUBIG SA INYUHANG LUGAR. BISITAHA LAMANG ANG OPISINA PARA SA PAG’REQUEST” NIINI.