UPGRADE OF TUPAZ PUMPING STATION 2:

Niadtong AGOSTO 5, 2020 ang BogoWD nagpahigayon ug pag-upgrade sa Tupaz Pumping Station 2. Nalangay ang pag instalar og balik tungod sa mga kakulian nga dili mapugngan. Sama sa pagtraha sa mga tubonga gamiton sa pag upgrade sa pump. Hinungdan nga niining higayona nakasinati ang ubang Concessionaires ug pagkahinay sa agas ngadto sa pagkawala niini. Paghuman traha sa tubo, nasugdan kini sa paglunod sa tubo niadtong Agosto 6, 2020. Human og traha sa tubo nabalik ang pag-instalar niadtong Agosto 6, 2020 ug nahuman kini alas 10:00 sa gabii. Paghuman sa paglunod sa tubo, gisugdan dayon ang pagpump testing ug pagkarga sa tangke. Ang TUPAZ PUMPING STATION 2 aduna nay dakong kapasidad sa pag supplysa Tangke Water System. Gikan sa kapasidad niini sauna nga 18lps, karon anaa na kini sa 24lps.Tungod sa gikusgon sa bomba, ang BogoWD nagplano nga kini usab mo-suporta sa Maharat Water System.